Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn, barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, støtte, hjelp, samtalegruppe, savn, følelser

Gikk du glipp av seminaret 25/4 2023 på Litteraturhuset i Oslo?

Hele seminaret ble filmet og du kan se det her! 

På seminaret viste vi noen av filmene som kan sees på www.foreldreforalltid.no. Et panel bestående av Beate Kvammen (barnevernsforelder), Martika Pedersen (barnevernsbarn) og Kristi Solheim, SKM Foreldreoppfølging etter omsorgsovertagelse (Familieterapeut) snakket om filmene og egne erfaringer.

Jan Steneby (pedagog) ledet hele seansen og vi fikk også se og høre innleggene fra Charlotte Elvedal, Rådet for psykisk helse (prosjektkoordinator), Lina Skippervold Hansen (forsker og samfunnskontakt i Organisasjonen for barnevernsforeldre) og Suzanne Schønkopf, Bravissimo AS (prosjektleder og filmprodusent).

Publikum representerte mange ulike miljøer – fra foreldre til forskere, fagfolk fra ulike organisasjoner og etater som jobber med barnevern og foreldreoppfølging, og de bidro med kommentarer og spørsmål.

 «Foreldre for alltid» er et unikt og uavhengig informasjonsprosjekt som fått støtte av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse.

Målgruppen er foreldre og støtteapparatet rundt foreldre.

 Arrangementet kan sees på Foreldre for alltid sin Youtube-kanal her: https://youtu.be/mmFOtqNlx8E

 Arrangører var: Prosjektstyringsgruppen for prosjektet «Foreldre for alltid» med representanter fra Rådet for psykisk helse, Bravissimo AS, Familievernkontorets Spisskompetansemiljø. Organisasjonen for barnevernsforeldre og Kirkens Bymisjon – FRI Barn og familie.

 Vårt overordnede budskap er at

Foreldre er viktige for sine barn – for alltid!

Velkommen!