Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, hverdaglslig, tilrettelegge,

Må samvær være tivoli eller hverdag?

Mange foreldre tenker at samvær må være spektakulære. Barnevernet bestemmer triste samværsleiligheter. Men barna vil oftest bare ha koselig hverdag med foreldrene sine og gjøre slikt andre barn gjør.  Spille spill, grille på stranda, lese en bok sammen i soefaen, bake boller – det kan gi den nærheten og roen som er best for å bevare og styrke relasjonen. Her kan du se en film med tips og også råd om hva man gjør f eks hvis barnet avviser en – noen som ikke er uvanlig om det var lenge siden man traff hverandre.  Eller om barna vil snakke om gøyale ing sammen med familien i det andre hjemmet.