Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre

Hvordan få ungen på glid?

Mange foreldre opplever at barnet ikke er spesielt meddelsomt på telefon og føler seg avvist. Men mange barn liker simpelthen ikke å snakke i telefon, eller det passer dårlig akkurat når du ringer, uten at det betyr at du ikke er ønsket. Også sms må skje på barnets premisser. Her kan du se en film med tips og også råd om hva man gjør fot å få til gode samtaler på telefon og videochat., og hvordan kontakt på sms og lignende kan bli bra for både deg og barnet.