Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn, barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, avvisning, overganger, tilsynsfører, tilsynsrapport, beskyttet samvær, samværsveiledning, veiledning, samværsrestriksjoner

Utfordringer rundt samvær

De fleste foreldre syns at tilsyn ved samvær er vanskelig. Både i selve samværssituasjonen med en tilsynsfører som henger over deg, og å håndtere usikkerheten og alle følelsene før og etter samværet. tøft før og etter samvær. 

Her https://foreldreforalltid.no/utfordringer-rundt-samvaer/ finner du både film hvor foreldre deler sine erfaringer og en psykolog og familieterapeut gir gode råd om hva du kan gjøre for å redusere disse problemene. Der er også mange lenker til andre artikler og filmer om temaet.