Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn, barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, støtte, hjelp, famiilievernkontor, samtalegruppe, savn, følelser

Hva gjør en når barnevernet ikke lytter på en eller syns at en må forbedre sine foreldreferdigheter?

Mange foreldre som ikke har omsorgen for barna sine trenger sårt støtte og hjelp. Men de vet ikke alltid hvor de kan henvende seg, og mange har mistet tillten til “systemet”. Mange er faktisk i krise og  trenger hjelp både til å håndtere sin egen situasjon, få støtte til å bearbeide sine følelser, eller hjelp til hvordan de skal klare å oppfylle barnevernets krav for at tilbakeføring skal bli mulig. Mange får ikke den hjelpen de burde få fra Barnevernet, eller de stoler så lite på dem at hjelpen ikke blir ønsket. Selv om f eks Familievernkontorene ligger under Bufetat, så er det til og med mange barnevernskontoer som ikke kjenner til Familievernkontorenes tilbud.

Men det finnes hjelp å få. Her finner du info om flere hjelpeinstanser. Du kan også se en film hvor foreldre gir tips om hvor de har fått hjelp, med hva og hvordan de opplevde det.