Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, doble følelser, chat, snakke, lytte,

Pappa er på ferie -leenge…

Syns du at det er vanskelig å fortelle barna sannheten om situasjonen dere er i? Hvorfor dere ikke kan bo sammen, hvorfor pappa ikke er her, eller…? Mange tenker at de må skåne barna for sannheten, men det er bedre å si det som det er, selv om en ikke trenger å fortelle alt. Spar barna for fæle detaljer. Du vet aldri hva barna hører fra andre, og tar de deg i å lyve, så går det ut over tilliten. Mange barn bekymrer seg mere om de ikke vet hvorfor ting er som de er, enn å få vite sannheten. Et problem er selvfølgelig hvis f eks barnevernet forteller en annen versjon enn hva du mener er riktig, men dette må du få en løsning på sammen med barnevernet.

Her får du gode eksempler på hvordan du forklare ulike typer situasjoner, som f eks egen psykisk sykdom, fosterhjemsplassering pga rus, at en av foreldrene må i fengsel, m.v. Du kan også lese mere om ærlighet og det å se ting fra barnets ståsted.