onflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, doble følelser, chat, snakke, lytte,

Fosterforeldre lærer om samarbeid med barnets foreldre

Bufdrir har laget nettbaserte opplæringsressurser, SOLID for opplæring av fosterforeldre. I modulen “Å samarbeide for barnet”  lenker de til “Foreldre for alltid”. og de skriver:

“Foreldre for alltid er et prosjekt med mål om å hjelpe foreldre til fortsatt å kunne være støttende foreldre for sine barn, selv om de er blitt fratatt omsorgen.

Prosjektet kan være nyttig å gå nærmere inn i som fosterforelder. Det gir en unik mulighet til å se situasjonen fra foreldrenes perspektiv, og det kan bidra til å gjøre samværet lettere for alle deltagende parter.”

Det er en bra ting, Vi mener jo akkurat det samme, og gjennom Bufdir blir mange fosterforeldre nådd. Dessuten er det et kvalitetsstempel for “Foreldre for alltid” at Bufdir vil bruke det.