Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn, barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, avvisning, overganger, tilsynsfører, tilsynsrapport, beskyttet samvær, samværsveiledning, veiledning, samværsrestriksjoner, besøksrom, fengsel, sone,

Vi har havnet i en ond spiral med med få samvær og svak tilknytning, som igjen gir dårlige samvær

Dette skriver en forelder med barn i fosterhjem på fontene.no den 24/1, se lenken nedenfor. Forelder skriver videre “Vi foreldre ønsker å være en del av barnets liv. Vi ønsker ikke to timer annenhver måned med vri åtter på et møterom hos barnevernet, slik det ofte er.”

Les hele det gode debattinnlegget på

https://www.fontene.no/debatt/vi-har-havnet-i-en-ond-spiral-med-fa-samvar-og-svak-tilknytning-som-igjen-gir-darlige-samvar-6.47.1021126.9ce0b46b86?fbclid=IwAR3E2fSKd8XnpyegWzEnqzdSPZzm5iSSIXi4nJAAxeHYz_UNMhdoH1HdXLo