Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, doble følelser, chat, snakke, lytte,

-Jeg har presentert “Foreldre for alltid” mange ganger, men folk må minnes på dem

Kristi Solheim ved SKM Foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse, Familievernkontoret i sør-Rogaland, forteller at hun har presentert «Foreldre for alltid» for fjerde gang for det nasjonale nettverket med Ressursmiljø som Bufetat har. De som har brukt dem skryter av filmene og nettstedet, men flere sier at de glemmer at de finnes. Så det lønner seg å minne alle som kan ha nytte av Foreldre for alltid om det med jevne mellomrom!

Kristi var en viktig bidragsyter i utviklingen av “Foreldre for alltid”. Hun deltok i prosjektstyringsgruppen og hadde mange gode innspill basert på sin kompetanse og lange erfaring som Pedagog med Klinisk Master i Familieterapi.