Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, doble følelser, chat, snakke, lytte,

Norsk fosterhjemsforening lanserer nå 5 nye filmer

som hjelper fosterforeldre å takle praktiske utfordringer i fosterhjemsoppdraget. Disse kan også være interessante for foreldre og barn, om ikke annet så for å få innsikt i fosterforeldrenes og barnevernets perspektiv!
https://www.fosterhjemsforening.no/…/pedagogikk-for…/ har de samlet filmer og annet informasjonsmateriale som fosterforeldre og andre kan bruke for å øke sin kunnskap til det beste for barnet og familien. Tema bl a
• praktiske utfordringer i forbindelse med rettslige og avtalemessige ting, inkl det å vitne i retten
• hvordan samarbeide optimalt med barnets foreldre, barnevernet og andre rundt barnet
• utviklende omsorg – kommunikasjon og forståelse av barnets reaksjoner
Filmene er undertekstet på en lang rekke språk, inkl nordsamisk.