Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, doble følelser, chat, snakke, lytte,

Myrsnipa samværssted

tilrettelegger for gode samvær mellom barn og foreldre. Rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiestuasjon kan gi barn og foreldre en vanskelig livssituasjon. Men de fleste barn har behov, nytte og glede av å ha kontakt med sine foreldre.
På sine nettsider lenker de til oss, og skriver:
“Det å bli fratatt omsorgen for barn, kan være en enorm belastning. På nettsiden Foreldreforalltid, kan man finne nyttig informasjon knyttet til en rekke problemstillinger foreldre og barn kan erfare etter en omsorgsovertagelse.”