Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn, barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, støtte, hjelp, samtalegruppe, savn, følelser

OBF lager nye filmer for barnevernsforeldre som opplever omsorgsovertagelse

Ingen forelder skulle oppleve å være alene når barnevernet fratar dem omsorgen for barna. Det er en traumatisk situasjon hvor man som forelder er fortvilt, forvirret, sint og rådvill.
Organisasjonen for barnevernsforeldre har lang erfaring med å hjelpe foreldre som er i en slik situasjon, og de vet hva som er vanskelig og hva en trenger hjelp til.
Derfor lager de nå en serie nye filmer hvor foreldre får råd og tips til hva de skal gjøre i den første tiden etter omsorgsovertagelsen. Advokat, fagpersoner og foreldre deler sine tanker med seerne.  Filmene vil være nyttige også for fosterforeldre, barnevernansatte ogh andre . Temaer er blant annet:
  • saksgangen og det rettslige
  • hva kan en advokat hjelpe med, og hva er en god advokat?
  • hva kan en støtteperson bidra med, og hvem kan være en nyttig støtteperson
  • kommunikasjon med barnevetnet
  • spørsmål knyttet til samvær
Filmene er under produksjon og vil bli ferdige i løpet av høsten 2024. De vil bli gratis tilgjengelige på barnevernsforeldrene.no.