Kirkens Bymisjon hjelper foreldre

Myrsnipa samværssted tilrettelegger for gode samvær mellom barn og foreldre. Rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller en konfliktfylt familiestuasjon kan gi barn og foreldre en vanskelig livssituasjon. Men de fleste barn har behov, nytte og glede...

Nye filmer fra Norsk fosterhjemsforening

Norsk fosterhjemsforening lanserer nå 5 nye filmer som hjelper fosterforeldre å takle praktiske utfordringer i fosterhjemsoppdraget. Disse kan også være interessante for foreldre og barn, om ikke annet så for å få innsikt i fosterforeldrenes og barnevernets...

Mange skryter av filmene og dette nettstedet

-Jeg har presentert “Foreldre for alltid” mange ganger, men folk må minnes på dem Kristi Solheim ved SKM Foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse, Familievernkontoret i sør-Rogaland, forteller at hun har presentert «Foreldre for alltid» for fjerde gang...

Ønsker bedre praksis for samvær

Vi har havnet i en ond spiral med med få samvær og svak tilknytning, som igjen gir dårlige samvær Dette skriver en forelder med barn i fosterhjem på fontene.no den 24/1, se lenken nedenfor. Forelder skriver videre “Vi foreldre ønsker å være en del av barnets...

Opplæring av fosterforeldre

Fosterforeldre lærer om samarbeid med barnets foreldre Bufdrir har laget nettbaserte opplæringsressurser, SOLID for opplæring av fosterforeldre. I modulen “Å samarbeide for barnet”  lenker de til “Foreldre for alltid”. og de skriver:...

Ikke lyv for barnet!

Pappa er på ferie -leenge… Syns du at det er vanskelig å fortelle barna sannheten om situasjonen dere er i? Hvorfor dere ikke kan bo sammen, hvorfor pappa ikke er her, eller…? Mange tenker at de må skåne barna for sannheten, men det er bedre å si det som...