Forstå og følge opp barn som er pårørende til foreldre som sliter

Når foreldre sliter med alkohol, rus eller andre utfordringer, så påvirker det også barna. De forstår ikke hva som skjer, hvorfor mamma eller pappa er så rar, eller hvordan de skal håndtere det. Litt eldre barn forstår mer, men sliter også med egne følelser og reaksjoner. De tar også ofte på seg mer ansvar enn de burde for sin alder.

Både foreldre og andre omsorgspersoner, lærere og andre kan ha nytte av å vite mer om dette.

Organisasjonen Voksne for barn har laget en del materiell:

Her er to om Jesper (4) som har en mor med utfordringer knyttet til alkohol. Hva gjør det med Jesper og hvorfor reagerer han ved å gjemme seg og trekke seg unna? Hvordan kan voksne se dette og følge opp barnet?

https://vfb.no/artikler/hvem-kan-hjelpe-jesper/

Her er en lenke til filmen om Jesper:

https://www.youtube.com/watch?v=eRsC8Gf9DtE

Her er to om Johanne (10) som er søstera til Jesper:

Og hvem ser Johanne … https://vfb.no/artikler/og-hvem-ser-johanne/

Her er en lenke til filmen om Johanne:

https://www.youtube.com/watch?v=zvlOSphxc0c