Hvordan være til støtte for barnet sitt og ha god kontakt når man soner?

Å ha foreldre i fengsel er tøft for barna. Vi møter både en far som har sonet, og en datter hvis far har sittet inne hele hennes oppvekst. Hvilke tanker har barnet om hva som har skjedd og hvorfor pappa eller mamma ikke er der? Hva skal man fortelle ungen? Hva er vanskelig i en slik situasjon? Hvordan kan en takle sine egne følelser og vonde tanker? Og hvordan kan man få hjelp og støtte? Vi får se eksempler på hvordan man kan godt samvær med barna og hvordan man kan forklare situasjonen. Vi får også noen råd fra psykolog Therese Le Nordlie og familieterapeut Gunnar Eide.

Mer nyttig stoff om temaet

Martine i filmen ble intervjuet om sin oppvekst av Kirkens bymisjon sin chat- og nettside ifengsel.no.: Hvordan det er å vokse opp med en far i fengsel

Hvordan forklare min situasjon?

Å få en forklaring er best

Ærlighet og hemmeligheter

Her er en lenke til en bok som omhandler metoder i samtaler med barn, ungdom og familier. Boken henvender seg fremst til fagfolk, men inneholder mye interessant også for oss «vanlige». Boken er skrevet av Gunnar Eide som er fagkommentator i filmserien «Foreldre for alltid».: Om å se barnets perspektiv

Her er en lenke til en forklaring rundt noe av metodikken «Livets elv» som kan være nyttig for å få frem ulike perspektiver av det som har skjedd i en familie.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/38084

Hvordan gjøre det godt igjen når jeg har gjort noe dumt?

Å si unnskyld for å reparere relasjonen til sitt barn

Hold kontakt med barnet ditt!

Tips om kontakt på telefon, sms, videochat…

Hvordan skape godt samvær?

Her er et nyttig verktøy utarbeidet av Norsk Fosterhjemsforening om det å lage en livsbok sammen med barnet for å la barnet bli kjent med sine røtter.: Livsboka – vis barnet familiens røtter

Utfordringer rundt samvær

Blandede følelser

Her er en lenke til en bok som omhandler metoder i samtaler med barn, ungdom og familier. Boken henvender seg fremst til fagfolk, men inneholder mye interessant også for oss «vanlige». Boken er skrevet av Gunnar Eide som er fagkommentator i filmserien «Foreldre for alltid».: Om å se barnets perspektiv

Her er en lenke til en forklaring rundt noe av metodikken «Livets elv» som kan være nyttig for å få frem ulike perspektiver av det som har skjedd i en familie.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/38084

Hvor kan en få hjelp og støtte?

Inspirasjon til raushet er en filmserie i Norsk Fosterhjemsforenings Brobyggerprogram. Den retter seg mot foreldre, fosterforeldre og barnevernsansatte, med håp og tro på at alle parter kan lykkes bedre i samarbeidet hvis de prøver å forstå hverandre bedre og være rause med hverandre.: Hvordan samarbeide bedre med andre rundt barnet?

 

 

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn, barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, avvisning, overganger, tilsynsfører, tilsynsrapport, beskyttet samvær, samværsveiledning, veiledning, samværsrestriksjoner, besøksrom, fengsel, sone,