Dine konflikter med barnevern, fosterhjem eller eksen – hvordan påvirker det barnet?

I filmen forteller noen ungdommer om hvordan de reagerte som barn når foreldrene deres baksnakket hverandre. Foreldre gir gode råd og tips til andre foreldre og fagfolk forklarer hva det betyr for barna å havne i midten av konflikter mellom voksne i familien, barnevernet eog fosterhjemmet.

Mer nyttig stoff om temaet

Inspirasjon til raushet er en filmserie i Norsk Fosterhjemsforenings Brobyggerprogram. Den retter seg mot foreldre, fosterforeldre og barnevernsansatte, med håp og tro på at alle parter kan lykkes bedre i samarbeidet hvis de prøver å forstå hverandre bedre og være rause med hverandre: Hvordan samarbeide bedre med andre rundt barnet?

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern,krangler, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, barnet i midten, lojalitetskonflikt