Foreldres kontakt og samvær med barn ved omsorgsovertagelse, samlivsbrudd, etc

Fratatt omsorgen av barnevernet? Skilt? Pendler? Å holde kontakt med barnet når man sees sjeldent eller har begrenset samvær er viktig for barnet, selv om det er utfordrende på mange måter.

«Å høre fra pappa, var det beste på hele uken» forteller Martine om sin oppvekst. Men hva kan du gjøre hvis du ikke kan eller får lov til å ha særlig kontakt med barnet ditt?

Hvordan kan du si «Jeg savner deg» uten å gjøre barnet lei seg? Hva kan du fortelle barnet om ditt voksenliv uten å gjøre barnet bekymret? I filmen forteller foreldre om sine erfaringer og kommer med råd og tips om hva man kan gjøre og hva man bør unngå. Vi får også forklaringer fra psykolog og familieterapeut om hvordan det påvirker barna hvis vi som foreldre deler for mye med ungene.

Mer nyttig stoff om temaet

Begrensninger i samvær og kontakt

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), Norge og barnevernssaker

Kan barnevernet begrense din kontakt med barnet?

Tips om kontakt på telefon, sms, videochat…

Denne filmen handler om ulike måter barnet avviser andre mennesker på og hvorfor. Den er laget av Norsk Fosterhjemsforening for opplæring av fosterforeldre, men selvsagt gir den mye nyttig kunnskap også til barnets foreldre!: Avvisning

Utfordringer rundt samvær

Blandede følelser

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, kontakt,, videochat, skype, begrenset kontakt, vis interesse,