Hvordan forklare barnet årsaken til hvorfor dere ikke kan bo sammen, f eks etter omsorgsovertagelse?

Er det vanskelig å fortelle barnet om din situasjon? Ungdommer forteller om alt de urolig lurte på når de var barn, inntil de fikk høre sannheten. Filmen viser mange eksempler på hva man kan si for å forklare foreldrenes situasjon for barna; om samlivsbrudd, rusproblemer, sykdom, soning, og andre ting som kan føles vanskelig å fortelle om. Vi får også gode råd fra psykolog og familieterapeut som har mye erfaring med både usikre foreldre og bekymrede barn som tror at alt er deres skyld.

Mer nyttig stoff om temaet

Å få en forklaring er best

Ærlighet og hemmeligheter

Om å se barnets perspektiv

Her er en lenke til en bok som omhandler metoder i samtaler med barn, ungdom og familier. Boken henvender seg fremst til fagfolk, men inneholder mye interessant også for oss «vanlige». Boken er skrevet av Gunnar Eide som er fagkommentator i filmserien «Foreldre for alltid».

https://www.bokkilden.no/psykiske-lidelser/sammen-saa-det-hjelper-gunnar-eide/produkt.do?produktId=4631776

Her er en lenke til en forklaring rundt noe av metodikken «Livets elv» som kan være nyttig for å få frem ulike perspektiver av det som har skjedd i en familie.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/38084

Hvordan gjøre det godt igjen når jeg har gjort noe dumt?

Blandede følelser

Å forklare egen psykisk sykdom

Hvorfor får nye barn bo med deg, men ikke jeg?

I filmen Det vi ikke snakker om – samtale med barna snakker en familieterapeut med hele familien og viser både hvordan hun får barna til åpne seg og fortelle om hvordan de har det hjemme, og hun får foreldrene til å se ting fra barnets ståsted. Film ble laget for Organisasjonen Voksne for barn i et prosjekt som handler om hvordan man kan ivareta barn som er pårørende til foreldre som har det tøft. Her kan du finne mange gode tips om hvordan man kan snakke med barn.

Hvordan snakke med barn som er i vanskelige situasjoner?

Forstå og følge opp barn til foreldre som sliter

Når foreldre sliter med alkohol, rus eller andre utfordringer, så påvirker det også barna. De forstår ikke hva som skjer, hvorfor mamma eller pappa er så rar, eller hvordan de skal håndtere det. Litt eldre barn forstår mer, men sliter også med egne følelser og reaksjoner. De tar også ofte på seg mer ansvar enn de burde for sin alder.

Både foreldre og andre omsorgspersoner, lærere og andre kan ha nytte av å vite mer om dette. Organisasjonen Voksne for barn har laget en del materiell:

Her er to om Jesper (4) som har en mor med utfordringer knyttet til alkohol. Hva gjør det med Jesper og hvorfor reagerer han ved å gjemme seg og trekke seg unna? Hvordan kan voksne se dette og følge opp barnet?

https://vfb.no/artikler/hvem-kan-hjelpe-jesper/

Her er en lenke til filmen om Jesper:

https://www.youtube.com/watch?v=eRsC8Gf9DtE

Her er to om Johanne (10) som er søstera Jesper:

Og hvem ser Johanne … https://vfb.no/artikler/og-hvem-ser-johanne/

Her er en lenke til filmen om Johanne:

https://www.youtube.com/watch?v=zvlOSphxc0c

Snakketøyet er utviklet med tanke på helsepersonell, men også andre som står nær barnet kan ha nytte av det. Det handler om foreldres vanskeligheter og hvordan det kan få konsekvenser for barn.

Snakketøyet er utviklet av Barns Beste i samarbeid med Superego AS; Å snakke med barn hvis foreldre har det vanskelig

Bli enig med Barnevernet om hva man skal si til barnet om årsak til omsorgsovertagelse?

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig?

 

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn, barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, avvisning, overganger, tilsynsfører, tilsynsrapport, beskyttet samvær, samværsveiledning, veiledning, samværsrestriksjoner, reparere, be om unnskyldning. avvisning