Hvordan gjøre det godt igjen og be barnet om unnskyldning når jeg har gjort noe dumt?

Alle mennesker gjør feil, både små og store ting. Hvordan kan en gjøre det godt igjen når man har kjeftet på barnet? Eller gjort noe i livet som fått store konsekvenser for barnet, som f eks omsorgsovertagelse?

Foreldre i filmen reflekterer og gir råd om hva man bør gjøre når dette går ut over barnet. Hva sier barn om dette, når de tenker tilbake på sin oppvekst?

Og hva betyr en unnskyldning for barnet? Familieterapeut Gunnar Eide og psykolog Therese Le Nordlie forklarer.

Vi får også gode eksempler på hvordan man kan be om unnskyldning på en oppriktig måte.

 

Noen få foreldre har utsatt barnet sitt for alvorlige ting som grov omsorgssvikt eller overgrep. Er det mulig å reparere skaden dette har gjort på relasjonen?

Mer nyttig stoff om temaet

Her er en lenke til Fosterhjemsforeningens film «Hvordan reparere forholdet når det har gått skeis?» (Del 5 av 6) i filmen «Hvordan forstå og håndtere fosterbarn som har det vanskelig». Den kan være nyttig også for andre enn fosterforeldre.: Hvordan reparere forholdet når det har gått skeis?

Å si unnskyld for å reparere relasjonen til sitt barn

Hvordan forklare min situasjon?

Her er en lenke til en side som omtaler noe den kanadiske psykologen Joanne Dolhanty sa på en konferanse for ledere i Bergen i 2021.Kan være nyttig i forbindelse med det å si unnskyld, uansett om det er til barn eller andre voksne.: Kunsten å si unnskyld på ordentlig

Her er en lenke til Følelseskompasset. Det er også to filmer på siden som er illustrerende om det å si unnskyld.: Hvordan si unnskyld?

Å få en forklaring er best

Ærlighet og hemmeligheter

Om å se barnets perspektiv

Her er en lenke til en bok som omhandler metoder i samtaler med barn, ungdom og familier. Boken henvender seg fremst til fagfolk, men inneholder mye interessant også for oss «vanlige». Boken er skrevet av Gunnar Eide som er fagkommentator i filmserien «Foreldre for alltid».

https://www.bokkilden.no/psykiske-lidelser/sammen-saa-det-hjelper-gunnar-eide/produkt.do?produktId=4631776

Her er en lenke til en forklaring rundt noe av metodikken «Livets elv» som kan være nyttig for å få frem ulike perspektiver av det som har skjedd i en familie.

https://www.duo.uio.no/handle/10852/38084

Hvordan snakke med barn som har det vanskelig?

Her er en artikkel fra Organisasjonen Voksne for Barn om det å snakke med barn og hvordan man får i gang samtalen:

https://vfb.no/rad-og-tips/arkiv/hvordan-snakke-med-barn-som-har-det-vanskelig/

I filmen Det vi ikke snakker om – samtale med barna snakker en familieterapeut med hele familien og viser både hvordan hun får barna til åpne seg og fortelle om hvordan de har det hjemme, og hun får foreldrene til å se ting fra barnets ståsted. Film ble laget for Organisasjonen Voksne for barn i et prosjekt som handler om hvordan man kan ivareta barn som er pårørende til foreldre som har det tøft. Her kan du finne mange gode tips om hvordan man kan snakke med barn.: Hvordan snakke med barn som er i vanskelige situasjoner?

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn, barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, avvisning, overganger, tilsynsfører, tilsynsrapport, beskyttet samvær, samværsveiledning, veiledning, samværsrestriksjoner, oppgjør, be om unnskyldning