Hvor kan foreldre få hjelp og støtte etter omsorgsovertagelse, samlivsbrudd eller under soning?

Hvor og hva slags støtte og råd kan barnevernsforeldre få?  Sliter du med savn og vonde følelser? Er det vanskelig å håndtere egne reaksjoner før og etter samvær, eller når du ikke får ha særlig kontakt med barnet ditt? Mener barnevernet at du trenger å «forbedre dine foreldreferdigheter»? Sitter du i fengsel eller er på rusinstitusjon og syns det er vanskelig med kontakten med barna?

Det finnes hjelp å få. I filmen får du vite hva andre foreldre syns er vanskelig og hvilken gratis hjelp de har fått fra ulike organisasjoner og offentlige støttetilbud. Gode tips om støtte som hjelper.

Mer nyttig stoff om temaet

Familievernkontoret

OBF Organisasjonen for barnevernsforeldre

Kirkens Bymisjon – Fri Barn og familie

Norsk Fosterhjemsforening – Brobyggerprogrammet 

Bufetat

Burde også ha flere (kommer senere)

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn, barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, avvisning, overganger, tilsynsfører, tilsynsrapport, beskyttet samvær, samværsveiledning, veiledning, samværsrestriksjoner, Familievernkontoret