Hvordan kan vi hjelpe barnet vårt når det er utrygt?

I filmen «Hvordan kan en få hjelpe og støtte», sier Beate når hun snakker om den hjelpen og støtten hun har fått fra Familievernskontoret at hun tok initiativ til å ta et COS kurs. Noen Familievernkontorer tilbyr Foreldreveiledningskurset Circle Of Security (COS).

Nedenfor er en link til hvordan kurset omtales på nettsiden til Hallingdal Familievernskontor:

Hvordan kan vi hjelpe barnet vårt når det er utrygt?

Nedenfor er en kort beskrivelse som kan være til hjelp for å forstå hva COS handler om.

I COS er det fokus på trygghet. Trygghetssirkelen brukes til å illustrere hva dette innebærer i praksis. Foreldrene (omsorgspersonene) er illustrert gjennom de to hendene. De to hendene har litt ulik betydning avhengig av om de symboliserer sikker havn eller trygg base.

 

Sikker havn og trygg base

Noen og enhver kan ha behov for en havn som er sikker, med solide bølgebrytere, når det stormer som verst. Slik også for barn. Et sted hvor de alltid blir tatt imot når de trenger trøst. Etter å ha prøvd seg i huskestativet, men opplevd å bli skubbet vekk av noen eldre, eller blitt dyttet av et annet barn i på vei inn døren i et bursdagsselskap. Når de har slått seg eller på annen måte har møtt på motgang eller utfordring. Da trenger de et godt og beskyttende fang for påfyll av nytt mot. Sirkelen utgjøres av to halvsirkler. Den andre halvdelen illustrerer behovet barn har for en hjelpende hånd når de prøver seg i klatrestativet, et anerkjennende smil bår de står og ser på andre leke i sandkassa, et bekreftende nikk når de setter seg ned sammen med dem og begge tomlene opp når de tar initiativ til å bygge noe med dem. En trygg base er vi ved å være tilgjengelig. På avstand, eller som et kontaktpunkt rett ved eller på benken de kan stikke innom for å hente ut det de trenger av bekreftelse. De «tanker» opp det de trenger for å utforske videre.

Større, sterkere, klokere og god

Fordi vi foreldre er større, også fysisk, kan vi ta de grepene som trengs. Vi kan planlegge, organisere, forberede og ha kontroll over situasjonen. Det er trygt for barnet når det prøver seg ut på lekeplassen sammen med de andre eller har opplevd noe krenkende i huskestativet.

Å være sterkere enn barnet betyr primært følelsesmessig sterkere. Det er derfor det kan være godt å komme til oss for å få trøst. Barn blir lettere stresset og sinte, redde og forvirret. Systemet er ikke ferdig utviklet. Derfor trenger de noen som er sterkere til å hjelpe seg med å regulere følelsene når de beveger seg på ukjent grunn i sandkassa eller går på en smell i huskestativet.

Vi er også klokere. Vi kan forklare det som skjer rundt dem på en annen måte enn dem. Vi forstår mer enn dem. «Kanskje det ikke er plass til dere begge to på huska. Den var jo ganske liten» eller: «Hun dyttet deg ikke. Dere kom bort i hverandre når dere samtidig gikk gjennom døren. Den er så smal».

I tillegg til at vi foreldre både er større, sterkere og klokere enn barnet, så er vi alltid gode. Vi beholder alltid godheten for barnet. Også når vi må sette grenser, strukturere eller bestemme. Selv da opplever barnet oss som vennlig og snill.