Hvordan skape godt samvær når dere sees sjeldent eller når barnevernet har tatt omsorgen?

Foreldre forteller om hva de gjør for at samværene med barna skal bli bra for ungene og hva de finner på å gjøre når de treffes, selv om de treffes sjeldent. Filmen viser også mange eksempler på hva man kan gjøre og snakke om for å få fin kontakt og en positiv opplevelse som styrker relasjonen mellom deg og barna. Vi møter også ungdommer som deler sine minner om samvær i barndommen. 

Men hva gjør man om barnet avviser en? Eller forteller om ferieturen med fosterfamilien eller stemoren? Her får vi gode råd både fra foreldre og fageksperter.

Tipsene er relevante for alle foreldre som har begrenset kontakt med barna sine, uansett årsak.

Mer nyttig stoff om temaet

Her er et nyttig verktøy utarbeidet av Norsk Fosterhjemsforening om det å lage en livsbok sammen med barnet for å la barnet bli kjent med sine røtter: Livsboka – vis barnet familiens røtter

I samværsguiden finner du Norsk Fosterhjemsforenings anbefalinger for å planlegge, gjennomføre og evaluere gode og trygge samvær for barn. Guiden er for foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten som sammen har ansvaret for at samværet skal bli så bra som mulig for barnet. Den er basert på prinsipper, verdier og erfaringer fra Brobyggerprogrammet RAUSHET.: Samværsguide for gode og trygge samvær

Utfordringer rundt samvær

Utfordinger rundt samvær med tilsyn

Hvordan kan vi hjelpe barnet vårt når det er utrygt?

Begrensninger i samvær og kontakt

Denne filmen handler om ulike måter barnet avviser andre mennesker på og hvorfor. Den er laget av Norsk Fosterhjemsforening for opplæring av fosterforeldre, men selvsagt gir den mye nyttig kunnskap også til barnets foreldre! Avvisning

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, hverdaglslig, tilrettelegge, fengsel, besøksrom, Kirkens bymisjon, FRI barn og familie, veiledet samvær, beskyttet samvær, fortelle, årsak, soning, situasjon