Hvorfor får nye barn bo med deg, men ikke jeg?

Barn kan ha ulike spørsmål i forbindelse med egen fosterhjemsplassering. Ovenstående kan være et eksempel. Andre spørsmål kan gå på hvorfor søsken ikke blir plassert i samme fosterhjem. Det er alltid vanskelig å gi gode svar på spørsmål som er avhengig av en forståelse av den enkelte sak. Kompleksiteten i den konkrete saken vil alltid spille en avgjørende rolle i forhold til det svaret som gis.

Dette til tross; Det er viktig at barn får svar på det de opplever som rart eller uforståelig. Det handler om livet deres. Konsekvensene av å ikke få svar er at man lager seg forklaringer selv. De kan ofte være mer dramatiske og uheldige enn de reelle grunnene. De forklaringene barna selv lager kan handle om egen skyld, at foreldrene ikke vil ha noe med dem å gjøre eller at søsknene er mer viktig enn dem selv. Ingen ønsker at barn skal sitte igjen med en slik forståelse av det som har skjedd. Derfor er det viktig å være beredt til å gi et svar når barnet spør. Slike problemstillinger trenger en erfaringsvis å vende tilbake til. Selv om en tenker at en har gitt et svar en gang så betyr ikke det at en ikke trenger å ta det opp senere.

De svarene barnet får vil gi barnet et nytt utgangspunkt for å kunne stille nye spørsmål. Disse spørsmålene kan handle om helt andre ting enn det som var utgangspunktet. «Når kan vi møtes?» eller «Skal vi feire bursdager og jul sammen?» kan være eksempler på nye spørsmål barnet kan ha.