Kjære seer

Foreldre for alltid er et prosjekt som har utviklet og sprer filmer for foreldre som ikke har daglig omsorg for barna sine. Det kan være flere grunner til det.  Noen foreldre er blitt fratatt omsorgen for barna sine. Filmene forsøker ikke å gi svar på årsakene til at noen er fratatt omsorgen. Filmene prøver heller å si noe om hvordan det kan oppleves å være forelder i en slik situasjon og hvordan det kan oppleves å være barn.

Alt i filmene gjelder ikke alle hele tiden! Noe handler om det å sitte i fengsel, andre om det å være syk eller å ha andre problemer. Selv om en ikke kan kjenne seg igjen i akkurat det å sitte i fengsel eller være syk, så kan en kanskje kjenne seg igjen i det å ha blitt fratatt omsorgen.

Det vil alltid være slik at det ikke er mulig å dekke alt! Den erfaringen en selv har trenger ikke nødvendigvis å være delt av andre. Det kan det være at en til tross for det kan ha utbytte av det som formidles gjennom filmene.

Temaene som dekkes av filmene er mange. De gjelder ikke alle som har mistet omsorgen for sine barn i like stor grad. Allikevel kan det være nyttig å se dem. De fleste vil nok si at problemer med vold og rus ikke gjelder dem, men det kan det være noen poenger å hente der også, om for eksempel rollen som forelder og hvordan den voksnes vanskeligheter kan påvirke barn.

Vi kan heller ikke dekke alt i hver film!  Vi har f.eks. en egen film om kommunikasjon med barna etter omsorgsovertakelse. Vi vet at noen har begrensninger som gjør at det å ha kontakt med barna sine på telefon, sms og gjennom videochat. Det kan være flere grunner til dette. Allikevel kan en ha nytte av tipsene om kommunikasjon i filmen om dette. I noen av de andre filmene vil en kunne finne tips og råd om hvordan en som forelder kan være til støtte for barna sine på andre måter.

Filmene er heller ikke «barnevernpolitiske innlegg» eller ment å skulle gi råd om hvordan man kan vinne over barnevernet eller hva barnevernet burde gjøre. Filmenes fokus er på hvordan foreldre kan være til støtte for barna sine.

Uansett – vi har dyp respekt for alle foreldre som ikke har daglig omsorgen for barna sine, og vi håper at seerne ikke vil føle seg urettmessig truffet av ting som ikke er relevant for dem. Vårt beste råd er å se alt med positive øyner! Se etter noe som kan hjelpe deg til å få en best mulig relasjon med barnet ditt!