Kontakt

Her er en oversikt over steder du ta kontakt for å dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd, informasjon og veiledning.

Akutt hjelp eller noen å snakke med

Mental Helse: Hjelpelefonen 116 123

Kirkens SOS: Krisetelefon 22 40 00 40

Nødtelefonen 113: Har du akutte tanker om å ta ditt eget liv, ring 113.

Legevakt: Dersom du opplever et problem du trenger rask hjelp med, ring 116 117. Da kommer du til nærmeste legevakt.

På denne siden finnes det lenker med flere steder du kan ta kontakt dersom du trenger noen å snakke med: https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/trenger-du-noen-a-snakke-med/

Organisasjonen for barnevernsforeldre

En støtte- og interesseorganisasjon for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Organisasjonen består av foreldre med egne erfaringer knyttet til barnevernet.

https://barnevernsforeldrene.no

Rådet for psykisk helse

Har siden 1985 bidratt til at psykisk helse har kommet på dagsordenen i Norge, fra et ensidig fokus på tvang og psykiatri til spørsmål om likeverd og gode liv. Paraplyorganisasjon for mange organisasjoner. Har mye artikler knyttet til temaer som omhandler alt fra arbeidsliv til psykisk helse.

https://psykiskhelse.no/om-oss/

Rådet for psykisk helse har en egen nettside om barn og unges psykiske helse og utvikling i oppveksten som består av tips, råd, fagartikler og podkast. Se psykiskoppvekst.no.

Familievernet

Familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle, og du kan ringe Familievernkontor hvor som helst i landet for å få råd og veiledning eller timeavtale. De tilbyr samtaler på kontoret, telefon og på Teams. Ta kontakt med dem for å avtale en time. Tilbudet er gratis. De som jobber der har taushetsplikt.Det er ikke det samme som Barnevernet, selv om de er organisert under Bufdir!

Her er familievernets offisielle nettside: https://www.bufdir.no/familie/fratatt-omsorg/ 

Les mer her om hva Familievernkontoret tilbyr foreldre som ikke har omsorgen om sine barn.

Norsk Fosterhjemsforening

Er en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. Foreningen er en landsdekkende og uavhengig bruker- og interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn. Gjennom sitt tiltak Brobyggerprogrammet jobber de for at foreldre, fosterforeldre og barnevernet skal lære å samarbeide bedre til barnets beste.

https://www.fosterhjemsforening.no/

Kirkens Bymisjon Fri – barn og familie

Fri har et gratis tilbud i flere byer til familier hvor en forelder er i fengsel eller på rusinstitusjon. Blant annet kurs, veiledning, støttesamtaler til både barn og foreldre, tilrettelegging av samvær og familieaktiviteter.

https://kirkensbymisjon.no/fri-barn-og-familie/

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for barnevernsbarn er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn.

https://barnevernsbarna.no/om-oss/

I filmen Hvor kan en få hjelp og støtte kan du se mer om

  • Organisasjonen Barnevernsforeldre
  • Familievernet
  • Kirkens Bymisjon Fri – barn og familie
  • Fosterhjemsforeningens brobyggerprogram