Kan foreldre la sitt barn like seg i fosterhjemmet etter omsorgsovertagelse?

Alle kan være sjalu på de andre voksne rundt barnet. Det er tøft for deg. Men hvordan er dette for barnet? Syns barnet det er vondt og vanskelig å måtte velge? Er det lov for ungen å vise at hen er glad i fosterforeldrene? I filmen reflekterer foreldre over sjalusi og lojalitetskonflikt. Vi får også forklaringer fra familieterapeut og psykolog om hvordan dette virker inn på barnet og vi får se eksempler med tips om hvordan man kan håndtere det.

Mer nyttig stoff om temaet

Mange fosterbarn strever med lojalitetskonflikter på grunn av relasjonene til både foreldrene og fosterforeldrene. Det kan også være sårt for de voksne. Film laget av Norsk Fosterhjemsforening, men den gir nyttig kunnskap også til barnets foreldre: Lojalitetskonflikter som barn i fosterhjem kan oppleve

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre,  lojalitetskoflikt, sjalusi, gald i flere, tilknytning, slå seg til ro