Bilder av barnet og detaljer om barnevernssaken på nett og sosiale medier

Kanskje du bør tenke deg om to ganger før du legger ut bilder av barnet på nett eller kjemper for  din barnevernssak offentlig? Se hva barn kan tenke om å finne historien sin på nett! I filmen gir fagfolk og en forelder noen råd og kanskje aha-opplevelser om hvordan du kan beskytte barnets privatliv og hvorfor.

Mer nyttig stoff om temaet

Her er to lenker til Redd Barna:

Denne nettartikkelen har mange nyttige foreldretips om adferd på nett:

https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/foreldretips/foreldretips-om-deling-av-bilder-av-barn/

Her et hefte som også kan være til hjelp:

Snakk om nettkontakt

https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00003736

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, facebook, sosiale medier, samtykke, nettvett, ansiktsgjenkjenning, kontakt