Om prosjektet

Foreldre for alltid er et prosjekt med mål å hjelpe foreldre til å fortsatt kunne være støttende foreldre for sine barn, selv om de er blitt fratatt omsorgen, er i fengsel, har rusproblemer, psykiske problemer, er alvorlig syke, har opplevd samlivsbrudd, eller av andre grunner ikke kan fylle foreldrerollen som vanlig.

Prosjektet er ikke et offentlig initiativ. Vi vet at mange foreldre ikke har tillit til systemet som har tatt fra de omsorgen om barna. Derfor bestemte vi oss for å utvikle uavhengig informasjon fremstilt på film, slik at foreldre kan få kvalitetssikret informasjon og gode råd uten å gå på kurs eller benytte offentlige tilbud. I tilknytning til filmene har vi utviklet enkle fagtekster og lenker til annet relevant materiale utviklet av andre.

En prosjektgruppe bestående av personer med mye erfaring fra utfordringene barn og foreldre kan ha i slike situasjoner søkte og søkte midler og har styrt prosjektet. Foreldre har deltatt med innspill til tema for filmene og evaluering av filmene, og ikke minst for å dele sine erfaringer og råd som deltagere i filmene.

 

Gratis informasjon for alle

For at informasjonen skal komme foreldre og barn til gode har vi satset på at den skal være åpent og gratis tilgjengelig for alle. Vi prøver å spre informasjon på nettet om filmene. Du må veldig gjerne videresende lenke til andre og dele på dine sider og grupper på Facebook, andre sosiale medier og andre plattformer!

Mange instanser får lov til å spre og bruke informasjonsmateriellet

Selv om prosjektet ikke er offentlig, så lar vi alle som bidrar med støtte til foreldre bruke materialet og lenke til det. F eks Familievernkontorene, Kirkens Bymisjon, Rådet for psykisk helse, Norsk Fosterhjemsforening m. fl, men også kommunene og Bufetat. Det betyr at du kanskje kommer over informasjonen også hos andre som f. eks. Barnevernstjenesten –  uten at det betyr at det er de som står bak!

 

Oversettelse til andre språk

Filmene er undertekstet på mange språk (med automatisk oversettelse, og de begrensninger dette gir). Slå på Undertekst under filmen. På Innstillinger under filmen i YouTube kan du velge Teksting > Språk og ønsket språk fra listen eller Automatisk oversettelse til et annet språk.

Med nettleseren Chrome kan du også få hele nettsiden vist på et annet språk.

Prosjektorganisasjon og deltagere

Stiftelsens Dam har finansiert prosjektet gjennom Rådet for psykisk helse.

En prosjektgruppe har satt rammene, styrt prosjektet og sikret kvalitet og gjennomføring. Den består av Charlotte Lundgren og Ann-Charlotte Fischer (Rådet for psykisk helse), Merethe Løland (leder for Organisasjonen for barnevernsforeldre og selv barnevernsforelder, Anette Skjerven (Kirkens Bymisjon Fri Barn og familie), Kristi Jorun Solheim SKM Foreldreoppfølging etter omsorgsovertagelse Familievernkontoret i Sør-Rogaland (spisskompetansemiljøet for temaet), samt fagansvarlig i prosjektet Jan Steneby, og prosjektleder Suzanne Schønkopf (produsent i kommunikasjonsselskapet Bravissimo).

For å kvalitetssikre innholdet slik at det er korrekt og nyttig både for barna og deres foreldre har Vigdis Bunkholdt (spesialist i klinisk psykologi og nestor innen barnevern kommentert på manus i tillegg til fagpersonene i prosjektgruppen.

Familieterapeut Gunnar Eide (RVTS Sør) og psykolog Therese Nguyen Le Nordlie (Familievernkontoret Oslo Nord) deltar i filmene som fagkommentatorer.

Barnevernsforeldre (frivillige fra OBF – Organisasjonen for barnevernsforeldre) har bidratt med både innspill til tema og evaluering/kvalitetssikring, og flere deltar i filmene og forteller om sine erfaringer og gir råd til andre foreldre.

Autentiske foreldre og barn som blir intervjuet i filmene er gjengitt i smalt, stående bilde og med navnet sitt. Skuespillere (i vanlig, bredt, liggende videobilde) rekonstruerer scener og utsagn som “ekte” foreldre og barn har opplevd.

Kommunikasjonsselskapet Bravissimo AS ved Suzanne Schønkopf har koordinert produksjonen av informasjonsmateriale og spredningen.

 

For støtte og hjelp, kontakt noen av hjelpetilbudene her!

 

For mere informasjon om prosjektet kontakt

post@foreldreforalltid.no

 

Prosjektleder Suzanne Schønkopf, Bravissimo AS

suzanne@bravissimo.no