Konflikt med barnevern, fosterhjem, fosterforeldre, eksen – hvordan løse dette?

Er det vanskelig å samarbeide med fosterhjemmet, barnevernet eller eksen? Her får du gode tips som gjør barnet ditt tryggere, fra andre foreldre i samme situasjon. Sammen med fagpersoner som forstår hvordan både foreldre og barn har det, gir de råd og eksempler på hva man kan gjøre og hvorfor for å senke konfliktnivået slik at ting blir litt lettere. Selv om du er sint, lei deg og frustrert, kan du ta «voksne» grep når du har øynene på ballen, d v s på det som er best for barnet ditt!

Så hvor vanskelig det enn kan være, så er det lurt å prøve å få til et så godt samarbeid som mulig.

Mange vet av erfaring hva dårlig samarbeid og høyt konfliktnivå fører med seg, så i filmen har vi valgt å fokusere på hvordan man kan få til et godt samarbeid og hva godt som kan komme ut av det!

Mer nyttig stoff om temaet

Hold konfliktene unna barnet

Slå seg til ro

Inspirasjon til raushet er en filmserie i Norsk Fosterhjemsforenings Brobyggerprogram. Den retter seg mot foreldre, fosterforeldre og barnevernsansatte, med håp og tro på at alle parter kan lykkes bedre i samarbeidet hvis de prøver å forstå hverandre bedre og være rause med hverandre. Hvordan samarbeide bedre med andre rundt barnet?

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), Norge og barnevernssaker

Begrensninger i samvær og kontakt

Bli enig med Barnevernet om hva man skal si til barnet om årsak til omsorgsovertagelse?

Uenighet om referater og journalinnlegg

Innsyn og rett til å kommentere på referater og andre dokumenter – Lover som regulerer dette

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern,krangler