Utfordringer rundt samvær med tilsyn

Mange foreldre syns det er vanskelig å ha tilsyn under samvær. Prøv å få et møte med tilsynspersonen og Barnevernet før samværet for å prøve å bli enige om kjøreregler for samværet! Slik kan du unngå å bli usikker på de ulike personenes roller og oppgaver. Det beste vil være å avklare forventningene til hverandre på forhånd og å lage en felles plan for samværet.

Be tilsynspersonen om tilbakemeldinger på hvordan samværet gikk.  Dersom du gjør noe denne mener ikke er bra, så kan du rette på det og jobbe mer med deg selv frem til neste samvær. Be tilsynspersonen også å dokumentere det du får til og som er bra! Prøv å snu dine egne tanker til fokus på det du gjør bra!

Det kan også være lurt å forberede barnet på samvær med tilsyn. La barnet treffe tilsynspersonen før samværet for å bli litt kjent!

Noen barn kan være bekymret for å treffe foreldrene alene, fordi de føler press. Da kan barna føle seg tryggere om en av fosterforeldrene er med, eller kanskje en nøytral person, som for eksempel tilsynspersonen.

Prøv å ha fokus på planlagte aktiviteter under samværet!

Skriv en egen samværsrapport slik at det finnes dokumentasjon som eventuelt motsier det en tilsynsperson kan ha skrevet, og som du er uenig i!