Når barnevernet har fratatt foreldrene omsorgen – skal en la barnet slå seg til ro?

Barnevernsforeldre står overfor et dilemma; skal jeg følge barnevernets ønsker om å la barnet slå seg til ro i fosterhjemmet, uten for mye kontakt med foreldrene eller kan det føre til at barnet blir mindre tilknyttet meg? Hva er best for barnet? Hvilke konsekvenser får det for kampen om tilbakeføring? Er dette relevant også ved f eks samlivsbrudd? Andre foreldre forteller om sine erfaringer og gir tips, og vi får også høre hva psykolog Therese Le Nordlie og familieterapeut Gunnar Eide kan gi av forklaringer og råd. Leder for Organisasjonen for barnevernsforeldre, Merethe Løland reflekterer over dilemmaet. Målet er gi deg som seer et bedre grunnlag for å ta et godt valg om hvordan du skal agere.

Mer nyttig stoff om temaet

Hva er tilknytning?

Her er en lenke til Stiftelsen Tryggere. Mye nyttig om tilknytning: Nyttig info om tilknytning

Her er en film om tilknytning. Nokså lang, men nyttig: Film om tilknytning med Tilknytningspsykologene

Barn har best av samarbeid

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, avvisning,lojalitetskonflikt, tilknytning, slå seg til ro