Foreldres kontakt med barnet på telefon, sms, videochat

Ser du barnet ditt sjeldent , f eks etter omsorgsovertagelse eller samlivsbrudd? Er du redd for at barnet ikke vil ha kontakt med deg, når hen ikke vil snakke i telefonen? Hvorfor vil ikke ungen svare på spørsmålene dine? Hvordan få barnet på glid? Hva kan dere snakke om? Psykolog Therese Le Nordie og familieterapeut Gunnar Eide gir gode råd for å løse slike utfordringer. Du ser også nyttige eksempler på hvordan du kan få i gang gode samtaler på telefon, videochat og andre plattformer. Relevant for alle foreldre; barnevernsforeldre, skilte, pendlere m fl.

Mer nyttig stoff om temaet

I samværsguiden finner du Norsk Fosterhjemsforenings anbefalinger for å planlegge, gjennomføre og evaluere gode og trygge samvær for barn. Guiden er for foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten som sammen har ansvaret for at samværet skal bli så bra som mulig for barnet. Den er basert på prinsipper, verdier og erfaringer fra Brobyggerprogrammet RAUSHET. og les også: Samværsguide for gode og trygge samvær

Begrensninger i samvær og kontakt

Kan barnevernet begrense din kontakt med barnet?

Filmen “Avvisning” handler om ulike måter barnet avviser andre mennesker på og hvorfor. Den er laget av Norsk Fosterhjemsforening for opplæring av fosterforeldre, men selvsagt gir den mye nyttig kunnskap også til barnets foreldre! Klikk for å se den: Avvisning

Blandede følelser

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn,barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, kontakt,, videochat, skype, begrenset kontakt, vis interesse,