Utfordringer ved samvær når barnevernet har tatt omsorgen eller ved samlivsbrudd?

Er tilsyn ekkelt? Såre følelser før og etter samvær? Avvisning? 

Flere foreldre deler sine erfaringer og psykolog og familieterapeut gir mange gode råd om hva du kan gjøre for å

  • håndtere de såre følelsene dine før og etter samvær
  • få en bedre opplevelse av samvær til tross for tilsyn
  • takle utfordringene som kan oppstå når det er lang tid siden du treffet barnet sist, som f eks avvisning
  • forstå og håndtere det hvis barnet ikke vil eller har godt av å treffe deg

Vi får også se hvordan barna reagerer på slike situasjoner.

Alle foreldre som av ulike årsaker ser barna sine sjeldent kan oppleve slike vanskeligheter.

Mer nyttig stoff om temaet

Utfordinger rundt samvær med tilsyn

Begrensninger i samvær og kontakt

«Hun gjemmer seg både når hun skal til meg og tilbake til det andre hjemmet»

Hvordan gjøre det godt igjen når jeg har gjort noe dumt?

Å si unnskyld for å reparere relasjonen til sitt barn

Hvor kan en få hjelp og støtte?

Hvordan kan man forstå et barns måte å være på? Hva ligger bak adferden? Film fra Norsk fosterhjemsforening, som retter seg blant annet til fosterforeldre, foreldre og barnevernsansatte som vil lære mere om hvordan man kan gi barn utviklende omsorg også når de gir uttrykk for at de har det vanskelig.: Hvordan forstå og hjelpe barn som viser at de har det vanskelig? (Film)

Denne filmen fra Norsk Fosterhjemsforening handler om utfordringer som kan oppstå i forbindelse med fosterbarnets samvær med egne foreldre, hva det kan komme av og hvordan man som fosterforelder kan håndtere det. Den er naturligvis også nyttig for foreldre – både for å forstå barnets reaksjoner og hvorfor fosterforeldre og barnevern kan ha synspunkter på samvær.: Utfordringer for barnet i forbindelse med samvær (Film)

I samværsguiden finner du Norsk Fosterhjemsforenings anbefalinger for å planlegge, gjennomføre og evaluere gode og trygge samvær for barn. Guiden er for foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten som sammen har ansvaret for at samværet skal bli så bra som mulig for barnet. Den er basert på prinsipper, verdier og erfaringer fra Brobyggerprogrammet RAUSHET.: Samværsguide for gode og trygge samvær

Hvordan kan vi hjelpe barnet vårt når det er utrygt?

Denne filmen handler om ulike måter barnet avviser andre mennesker på og hvorfor. Den er laget av Norsk Fosterhjemsforening for opplæring av fosterforeldre, men selvsagt gir den mye nyttig kunnskap også til barnets foreldre!: Avvisning

Denne filmen forteller om hvordan man kan samregulere (eller koregulere) et barn som har det vanskelig i øyeblikket: Hvordan hjelpe et barn som har det vanskelig her og nå? Marius (11) reagerer uventet på fotballbanen og fosterfar Kåre må finne roen sammen med gutten, og hjelpe ham med å forstå seg selv og finne en løsning. Metoden kan brukes av alle voksne for å hjelpe et barn som utagerer eller reagerer på en uventet måte.

Filmen tilhører RVTS som har produsert den dramatiserte sekvensen og som har samarbeidet med Norsk Fosterhjemsforening om å legge til kommentarer med Psykologspesialist Mari Kjølseth Bræin fra RVTS Øst. 

Vigdis Bunkholdt, spesialist i klinisk psykologi med meget lang erfaring innen barnevern, deler med seg av sin kunnskap og gir råd om vanskelige tema, som Hjelp til barnet ved tilbakeføring, Undres over årsaken til adferden, Hva skal barnet kalle fosterforeldrene?  og annet. De ble laget som opplæring av fosterforeldre, men her finns gull å hente for alle foreldre! Bla nedover på siden for å finne det du er interessert i!: Gullkorn fra psykolog Vigdis Bunkholdt

Her er en lenke til Stiftelsen Tryggere. Mye nyttig om tilknytning: Nyttig info om tilknytning

Hvordan skape godt samvær?

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), Norge og barnevernssaker

Konflikt, Barnevern, Fosterforeldre, fosterhjem, barnevernsforeldre, omsorgsovertakelse, fratatt omsorgen, samarbeid, konflikt, barnevernsbarn, samvær, tilsyn, hater barnevernet, foreldreveiledning, foreldre i fengsel, familievern, familievernkontor, hjelp, støtte, oppfølging, skilsmissebarn, skilsmisse, samlivsbrudd, fosterbarn, barnevernet, barn, forelder, foreldre, barnevernstjenesten, Norwegian Barnevern, til beste for barnet, barn, forelder, foreldre, støtte, hjelp, samtalegruppe, savn, følelser, sone, fengsel, avvisning